Integritetspolicyn

INTEGRITETSPOLICYN
Som medlemlemskund hos har vi möjlighet att belöna din lojalitet genom att bland annat ge dig värdecheck, förmåner och intressanta och relevanta nyheter och erbjudanden. För att kunna erbjuda dig detta måste vi samla och behandla personuppgifter. Syftet med denna policy är att förklara vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dessa, samt vilka rättigheter du har som registrerad.

VEM ANSVARAR FÖR HANTERINGEN AV DINA UPPGIFTER?
Holmens Herr (org nr 556305-6166) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679).

LAGLIG GRUND
GDPR föreskriver att all behandling av personuppgifter skall vila på laglig grund. De lagliga grunder som är aktuella för Holmens Herr medlemskunder är fullgörande av avtal, intresseavvägning, samtycke, uppfyllande av rättslig förpliktelse.
HOLMENS HERR anser att det mesta av den behandling vi utför är nödvändig för att uppfylla våra förpliktelser gentemot dig enligt det avtal som medlemskapet i Holmens Herr kundklubb innebär.
Den lagliga grund för som gäller för de olika typer av behandlingar vi utför beskrivs närmare nedan.

VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG?
Vi behandlar och lagrar uppgifter du själv lämnar till oss när du blir medlem i Holmens Herr kundklubb eller till exempel gör köp, beställningar, kontaktar vår kundtjänst, anmäler dig till nyhetsbrev, kundkvällar, använder holmensherr.se, eller deltar i tävlingar.
Våra webbsidor använder cookies och liknande tekniker som samlar in information från din webbläsare. När du besöker holmensherr.se behandlar vi uppgifter om webbläsarinställningar och teknisk information om din enhet samt användargenererade data, exempelvis klick och besökshistorik.

VAD ANVÄNDER VI UPPGIFTERNA TILL?
Vårt syfte med att lagra personuppgifter är för att kunna administrerar medlemskap och skicka ut information och erbjudanden.
Vi lagrar namn, kundnummer, adress, email, mobiltelefonnummer och födelsedatum (ej fyra sista).
Vi lagrar endast information som kunden själv angivit.
Du har rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till HOLMENS HERR överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportering)..

KLAGOMÅL
Om du anser att data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

SKADESTÅND
Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande rätt kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol. En sådan begäran ska göras skriftligen till oss.

TILLSYNSMYNDIGHET
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av dataskyddsförordningen i Sverige. Om du anser att HOLMENS HERR hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

KONTAKTUPPGIFTER
HOLMENS HERR Telefon: 031-61 98 30
Holmens Herr AB Stora åvägen 1, 436 34 Göteborg
E-postadress: medlem@holmensherr.se