STÄNG

Denna webbplats använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer

träffar.

No hits.

REPLAY 

Det Italienska modeföretaget REPLAY grundades 1981 norr om Venedig, i staden Asolo. De är mest kända för sina handslitna jeans i hög kvalitet med mycket detaljer. Varumärket har vuxit med flera olika linjer under åren och säljer nu kläder, accessoarer och skor för både män, kvinnor och barn genom återförsäljare över hela världen.

Huvudkontoret ligger fortfarande kvar i Asolo där forskning och kreativ utveckling frodas. Hela produktionsprocessen planeras och övervakas från de allra första skisserna fram till prototyp och det färdiga plagget. Här ligger också deras logistikplattform, där cirka 6 miljoner artiklar per år tas emot, kontrolleras, sorteras och transporteras.
  
An error occured while attaching module (Dynamicweb.Frontend.Content)

System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding. ---> System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): The wait operation timed out
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
  at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData()
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior)
  at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
  at Dynamicweb.Database.CreateDataReader(IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
  at Dynamicweb.Database.CreateDataReader(String sql, IDbConnection connection, IDbTransaction transaction, CommandBehavior behavior, Int32 commandTimeout, Dictionary`2 sqlParams)
  at Dynamicweb.Database.CreateDataReader(String sql, String database, IDbConnection connection, IDbTransaction transaction, Int32 commandTimeout, Dictionary`2 sqlParams)
  at Dynamicweb.eCommerce.Products.ProductCollection.Load(String SQL, Boolean doRefactor, Boolean bulkFill, Boolean useAssortments)
  at Dynamicweb.Modules.Searching.SmartSearch.LuceneProductsSmartSearch.GetProductsFromIdentities(Int32 topLimit, List`1 productIdentities, SmartSearchSortInfo[] sortParams)
  at Dynamicweb.Modules.Searching.SmartSearch.LuceneProductsSmartSearch.OnExecuteQuery(Int32 ResultsLimit, SmartSearchRulesGroupCollection QueryRules, SmartSearchSortInfo[] SortParams)
  at Dynamicweb.Modules.Searching.SmartSearch.SmartSearch.GetResult[T]()
  at Dynamicweb.eCommerce.Frontend.Frontend.FillProductsBySmartSearches(ProductCollection& Products, String[] SmartSearchIDs)
  at Dynamicweb.eCommerce.Frontend.Frontend.List(String groups)
  at Dynamicweb.eCommerce.Frontend.Frontend.EcomRender()
  at Dynamicweb.eCommerce.Frontend.Frontend.GetContent()
  at Dynamicweb.Frontend.Content.GetModule(DataRow& ParagraphRow)
ClientConnectionId:c847339b-0f4d-4798-8b7a-63f1a3a83188
Error Number:-2,State:0,Class:11

Menu